PVC Klik Shop - Eenvoudig en voordelig: Klikken, Kopen, Klikken.
Bel voor extra korting: 06 51 87 65 03
Klantenservice
Bezoek onze winkel

Onze fysieke winkel in het centrum van Beverwijk is op afspraak te bezoeken.

Je kunt een afspraak maken via het formulier op onze contactpagina.

Retourbeleid

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (DOCX), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, exclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. Er worden kosten in rekening gebracht voor het terugzenden van de goederen, deze worden verrekend met het betaalde bedrag van je bestelling. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 5 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 5 dagen is verstreken.

De goederen dienen in dezelfde staat als aangeleverd (verpakt op pallet) teruggestuurt te worden.

Belangrijk om te weten:

  • De directe kosten van het terugzenden van de goederen bedraagt € 75,- en zijn voor eigen rekening.
  • Het is niet mogelijk om slechts een deel van je bestelling retour te sturen.
  • Het is het niet mogelijk om een bestelling met opengemaakte pakken te retourneren.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het aantal bestelde vierkante meters, het is niet mogelijk het restant te retourneren.

Het retouradres ontvang je per e-mail zodra wij het ingevulde herroepingsfomulier hebbe ontvangen.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Je kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat je van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.